Detallistes - Distribuidors de Companyia General Càrnia

DISTRIBUCIÓ


Per a carnisseries, supermercats, hipermercats, grans superfícies i autoserveis

• Especejament de carn
• Tall, processat i envasat al buit o en
  atmosfera protectora (EAP)
• Elaboració de preparats carnis
• Gestió de la categoria càrnia de grups
  distribuïdors

Des d'aquesta àrea oferim als nostres clients, a més de les canals i els quarts, l'especejament, tall i processat de tot tipus de carns. Completem aquesta oferta amb un servei de picking i distribució de productes elaborats, tant propis com aliens.

La flota de camions frigorífics de COMPANYIA GENERAL CÀRNIA permet garantir un servei diari a Barcelona i la seva àrea d'influència en 24 hores a partir de la recepció de la comanda, i en 48 hores a la resta de Catalunya.C/ Longitudinal 5, nº 93 MERCABARNA · 08040 Barcelona
Tel. +34 93 556 48 08 · Fax +34 93 556 48 22